Kurucudan Mesaj

Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği; 1965 yılında kurulmuş olup, 1970 yılında Sayın Makbule Ölçen tarafından Eğitim kursu olarak hizmete açılarak 3 öğrenci ile özel eğitime başlamıştır. 16.12.1967 tarihli Resmi Gazetenin 6/9245 sayılı yazısıyla kamuya yararlı dernek olarak kabul edilmiştir.Kamuya yararlı bir kuruluş olan derneğimiz bünyesinde çok sayıda zihinsel engelli çocuk eğitim almış ve almaya devam etmektedir.
Öğrencilerimizin ağır zihinsel engelli grubuna sahip olmaları nedeniyle öğretmenlerimiz ve tüm personelimiz sevgi,sabır ve hoşgörü ile görevlerini yapmaktadır.
Şuanda zihinsel engelli bireylere destek veren ve eğitim hizmeti kurumumuz bulunmakta olup, engelli bireylere ihtiyacı olan her hizmeti vermekteyiz Amacımız elimizden geldiği kadar çocuklarımıza yaralı olan her hizmeti vermekteyiz.Amacımız elimizden geldiği kadar çocuklarımıza yararlı olma, onları toplumdan soyutlamadan, aileleri ile işbirliği yaparak gerekli bakım ve eğitim vermektedir. Derneğimize ait Batıkent/YeniBatı Mahallesinde 4 katlı eğitim binamız bulunmaktadır. Zihinsel engelli çocuklar sabah evlerinden alınarak haftanın beş günü özel eğitim verilmekte, sosyal faaliyetler yapılmakta,öğlen yemeği verilmekte, öz bakımını yapamayanlara bakıcı annelerimiz yardımcı olmaktadır.Annesi olmayanlara banyo yaptırmaktayız.
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
Emine Şirin

                                    DUYURU !!!

ÖĞRETİLEBİLİR ÇOCUKLARI KORUMA DERNEĞİ 10.10.2023 TARİHLİ 2023/10 YÖNETİM KURULU KARARI İLE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANIDIR !!

Derneğimizin olağan Genel Kurulu 21.04.2024  Pazar günü Saat 12:00’de Yenibatı mah. 2386.Cad. NO:24 numaralı Dernek binamızda ,çoğunluk sağlanmadığı takdirde 28.04.2024 Pazar günü aynı saatte ve aynı adreste aşağıdaki gündem ile toplanmasına;

            GÜNDEM

1-Açılış konuşması (Başkan)

2-Divan seçimi – saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3-2021-2023 yönetim kurulu faaliyet raporu ile gelir ve gider raporlarının okunması

4-Denetim Kurulu raporunun okunması

5-Okunan yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı onaylanarak ibra edilmesi,

6-Hertürlü gayrimenkul alımı ve satımı,taşıt alımı ve satımı,borç para alma ve ödeme konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine,

7-Dernek üyesi ve yönetim kurulunda görev alan kişilerin iktisadi işletmede ücretli çalışmaları için genel kuruldan onay alınmasına,

8-Yönetim Kuruluna 5 asil,5 yedek üyenin seçilmesine,

9-Denetim Kuruluna 3 asil,3 yedek üyenin seçilmesine,

10-Üst kurul delegesine üye seçimi,

11-Dilek ve temenniler

12-Kapanış

Emine Şirin     Necati KüçükFırat      Sibel Demir    Ali metin Can

Başkan                        Sayman          G.Sekreter      Üye